skip to Main Content

Onderstaand geven wij u in hoofdlijnen een globale indicatie van de belangrijkste activiteiten van 4Certain B.V.

Accountancy

Bedrijfseconomische advisering;

Samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers;

Fiscale advisering en het periodiek verzorgen van aangiften
 loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, 
inkomstenbelasting, et cetera;

Verzorgen van de financiële administratie
 in de cloud met behulp van automatische bankkoppelingen en scan en herken van in- en verkoopfacturen.

Onderstaand geven wij u in hoofdlijnen een globale indicatie van de belangrijkste activiteiten van 4Certain B.V.

Schade-accountancy
Drs. Frido C. Leendertse RA re is sinds 1995 werkzaam in de
 verzekeringsbranche, specifiek op het gebied van bedrijfs- en 
vermogensschade. Via een exclusief samenwerkingsverband 
met DEKRA Experts, onderdeel van het wereldwijd opererende 
DEKRA concern, wordt ten behoeve van verzekeraars en makelaars 
in assurantiën, bedrijfsschade of vermogensschade begroot. De bedrijfsschade of vermogensschade is veelal het gevolg van brand, recall, Delay in Startup (DSU), cybercrime of (beroeps)aansprakelijkheid;

Financiële (forensische) onderzoeken in opdracht van advocaten inzake
 civielrechtelijke- en/of strafrechtelijke procedures.

Volledigheidshalve merken wij op dat het bovenstaande een 
niet limitatieve en verkorte opsomming is van onze
 activiteiten. Voor meer specifieke opdrachten verzoeken
 wij u per e-mail contact met ons op te nemen.

Links:

Back To Top